Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänk om det inte fanns . . .

Skapad 2012-08-18 17:03 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Vi skall försöka föreställa oss hur det hade varit utan en av alla dessa saker som omger oss.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Har du någon gång tänkt på hur det skulle vara om te.x. telefonen aldrig hade blivit uppfunnen, eller TV:n , eller hjulet?

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Vi använder oss hela tiden av saker som uppstått genom teknisk utveckling. Det kan vara uppfinningar som blixtlåset, men det kan också vara saker som har uppstått som en kombination av många uppfinningar och tekniska förbättringar som te.x. bilen.

Man kan leka med tanken om vad framtiden uppfinningar kommer att vara. Men i den här uppgiften skall vi gör precis tvärs om. Tänk om någon av alla uppfinningar som finns, faktiskt inte hade blivit gjord. Tänk om John Baird (och några till) hade intresserat sig för något annat istället, då på 1920-talet, än att försöka överföra rörliga bilder och uppfinna TV:n. Hur skulle det ha påverkat oss i dag? Tänk om det inte fanns . . .

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.


 • Syfte

 • Te
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Te
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Centralt innehåll

 • Te 7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisning

I undervisningen kommer du att...

 1. få dra en lapp där det står vilken sak/vilket system eller vilket material som du skall arbeta med. (Byt gärna lapp med någon annan om du vill, före du börjar arbeta.)
 2. fundera en stund har världen skulle se ut utan den här saken. Tänk i din vardag, i Öckerö kommun, i Sverige, i världen.
 3. Vik och tejpa din låda. Gestalta sedan punkt två i den.
 4. Ta reda på när och av vem uppfinningen gjordes (om man vet det).
 5. Beskriv varför du tror att uppfinningen blev gjord när den gjordes. Var det något särskilt i samhället eller i den naturvetenskapliga utvecklingen som drev på?
 6. Skriv ner dina tankar kring punkt 2 och 4. Det är bra om du också kan skriva någonting om punkt 5. Klistra fast pappret på baksidan av lådan.
 7. Om du vill kommer du att redovisa din bild och dina tankar muntligt i grupper inför klassen, Arbetet skall sedan lämnas för ytterligare bedömning. Endast texten bedöms.

Arbetet kommer att genomföras under två - tre lektionstillfällen. Datum för redovisning och inlämning meddelas senare.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske enligt matrisen nedan.

Matriser

Tk
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Teknik, Brattebergsskolan åk 7-9

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: