Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde portfolioboksfodral åk 6

Skapad 2012-08-21 10:15 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Din uppgift är att sy ett personligt portfolioboksfodral

Innehåll

Syfte

Arbetsgång

 • Genomgång av arbetsbeskrivning loggboksfodral.
 • Genomgång - fritt broderi.
 • Genomgång och planering utifrån arbetsgång textilslöjd.
 • Val av material, teknik och egen planering.
 • Tillklippning av bottentyg.
 • Repetion av symaskinen,-trädning av övertråden och undertråden, spolning av undertråd, stygnplåten och inställning av olika sömmar på symaskinen.
 • Praktiskt arbete med portfolioboksfodral efter enkla arbetsbeskrivningar och uppsydda moment.
 • Utvärdering av arbetsinsats och resultat.

  

Lollos mål med uppgiften:

 •  du planerar och designar ditt loggboksfodral så att det blir personligt
 •  du får öva på att ta eget ansvar
 •  du  kan följa och arbeta efter din planering och en enklare arbetsbeskrivning med uppsydda moment till.
 •  du får repetera symaskinens grunder.
 •  du får prova på att välja olika textila tekniker.
 •  du värderar din arbetsinsats och resultat.
 •  du kan föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material

 

Så här kommer min bedömning att gå till:

En fortlöpande bedömning görs av arbetet mot kunskapskrav i Lgr 11 åk 6.
Under arbetets gång kommer jag att följa din slöjdprocess dels genom att se vad du gör på lektionerna men också genom att följa din dokumentation i slöjdboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: