👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i svenska- deckare

Skapad 2012-08-21 15:25 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete där vi utvecklar förmågan att läsa, skriva och tala genom att arbeta med deckare på olika sätt.
Grundskola 8 Svenska

Innehåll

Syfte

Syftet med ämnet svenska är bland annat du ska utveckla ditt intresse för att läsa och skriva, samt din förmåga skapa och bearbeta texter. Den här gången använder vi oss av deckare när vi arbetar med detta.

Centralt innehåll

Arbetsformer

Under arbetets gång kommer du att få träna på att läsa och förstå olika texter.

Du kommer att diskutera och analysera textens innehåll och form.

Vi kommer att prata om kända deckarförfattare och hur de har lyckats att skapa intressanta karaktärer.

Du får själv skapa en fiktiv detektiv och skriva ett personporträtt.

Vi kommer att prata om hur en deckare är uppbyggd och vilket innehåll som är typiskt.

Du kommer att få skriva en deckarberättelse samt träna på att bearbeta din text till innehåll och form. Du kommer att både ge och ta emot respons.

Bedömning

Bedömningen gäller:

Din förmåga att skriva texter med tydligt innehåll, struktur och språklig variation.

Din förmåga att bearbeta dina texter efter respons från andra.

Din förmåga att läsa och förstå olika typer av texter. Du visar din förståelse bland annat genom att skriva en sammanfattning av textens innehåll, att skriva en tidningsartikel som bygger på en läst text samt ett läsförståelseprov med anknytning till temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9