Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ORIENTERING

Skapad 2012-08-22 12:48 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Orientering är självvald väg i okänd mark,

tankens skärpa vid kroppslig möda,

snabba beslut under spännande tävling."

(Sveriges Orienteringsförbunds (SOFT))

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att arbeta med att:

 • lära dig karttecken
 • lära dig använda olika hjälpmedel när du orienterar
 • lära dig orientera och våga ta beslut i kända och okända marker
 • orientera själv och/eller tillsammans med andra.

Teoretiska genomgångar på:

 • kartans färger och karttecken
 • hur man passar kartan
 • hur man kan orientera efter ledstänger
 • kompassen

Praktisk övning i:

 • träna på karttecken (genomgång samt träna hemma)
 • att tillsammans med en klasskamrat och/eller ensam orientera olika orienteringsbanor efter olika svårighetsgrader

Visa vad du lärt dig

 • Deltagande i praktiska moment under lektionstid.
 • Teoretiskt test kring kunskaper om karttecken, orientering samt allemansrätten.
 • Orientering i okänd miljö. SOK Viljan

Tidsram

Arbetsområdet kommer att pågå mellan veckorna 35-37.

Bedömning

Kunskapskrav: 7 Orientering och 6 Anpassa friluftsaktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Orientering år 9 HT-12

Orientera i okända miljöer på årskursanpassad nivå
Du orienterar med säkerhet i kända miljöer
Du orienterar med viss säkerhet i okända miljöer
Du orienterar med relativt god säkerhet i okända miljöer
Du orienterar med god säkerhet i okända miljöer
Planera friluftsaktiviteter på årskursanpassad nivå
Du planerar friluftsliv utan anpassning till olika förhållanden
Du planerar friluftsliv med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Du planerar friluftsliv med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Du planerar friluftsliv med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler

Ny rubrik

Ny rubrik

Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: