Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2012-08-22 23:05 i Trönningeskolan Halmstad
Läran om sambanden i naturen
Grundskola 8 Biologi

Innehåll

Syftet med undervisningen

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
  • Genomföra systematiska undersökningar.
  • Använda biologiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande innehåll:

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.
  • Ekosystemets energiflöde och kretslopp av materia.
  • Fotosyntes och förbränning.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
  • Sambandet mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.

Detta ska bedömas

Din förmåga att: * kunna samtala om och kunna diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet. * kunna skilja fakta från värderingar. * kunna söka naturvetenskaplig information genom olika källor. * Kunna genomföra undersökningar, dokumentera dem, dra slutsatser av resultaten och använda utrustningen på ett säkert sätt. * Visa dina kunskaper om ekologiska begrepp, modeller och teorier såsom: ekosystem, population,energiflöden och kretslopp. * Kunna beskriva några naturvetenskapliga upptäckter av betydelse för människan.

Så här arbetar vi för att träna förmågorna.

Muntliga genomgångar Filmer Planerar experiment som bevisar fotosyntesen. Muntliga redovisningar av undersökningar. Studera olika faktaböcker. Diskussioner

Matriser

Bi
Matris i BIOLOGI Ekologi

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arete
genomföra systematiska undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: