Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgloben och kartan

Skapad 2012-08-23 09:45 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Geografi

Hur gör man en karta av ett klot?  Det finns många olika sorters kartor. Vilka sorter? Vad ska vi använda dem till? Hur fungerar gradnätet och vad ska vi ha det till?

Vilka är världsdelarna, världshaven, de största länderna och städerna?

Här får vi en bra grund för vidare studier i geografi och andra SO-ämnen.

Innehåll

Syfte - förmågor vi kommer utveckla inom detta arbetsområde

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll som kommer att behandlas inom arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningens innehåll

Lektionerna kommer bestå av:
* Genomgångar i helklass
*Arbete med uppgifter om kartan
*Filmer
*Läsa/lyssna på ett avsnitt i datorboken. Digilär Geografi - hur studerar man geografi - jordgloben och koordinatsystemet. 

Redovisningsform

Området kommer bedömas genom ett prov på anteckningar vi gjort i skrivboken och på kapitlet i datorboken Digilär - geografi -hur studerar man geografi - jordgloben och koordinatsystemet.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Polcirklar
Vändkretsar
Ekvatorn
Gradnät
Breddgrader/Latituder
Längdgrader/Longituder

Geografisk position

Kartprojektion

Topografiska kartor

Tematiska kartor

Tidszoner

Avsnitt 6

Matriser

Ge
Kunskapskrav i Geografi - indelade i moment (inkl F)

Livsmiljöer

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett /...../ sätt, samt för /...../ underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
i huvudsak fungerande enkla och till viss del
relativt väl fungerande utvecklande och relativt väl
väl fungerande sätt välutvecklade och väl
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett /...../ sätt
i huvudsak fungerande
relativt ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Eleven har /...../ kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med /...../ säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
grundläggande viss
goda relativt goda
mycket goda god

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: