Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Wings 7 Music HT2016

Skapad 2012-08-23 12:37 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet går ut på att kunna prata, skriva och läsa om musik och artister. Undervisningen bygger på "Wings år 7".
Grundskola 7 Engelska

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med musik och artister.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att ”utveckla en allsidig kommunikativ förmåga". Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.”

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer under arbetets gång få läsa, prata om och lyssna på engelska texter som belyser ämnet. Vi kommer också ha genomgång på vissa grammatiska moment. Undervisningen sker omväxlande i helklass, gruppvis och enskilt.

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Kap. 1 s. 9)

Visa vad du lärt dig

Genom muntliga uppgifter får du visa hur du kan uttrycka dig på engelska. Du ska också göra ett skriftligt prov som består av hörförståelse, läsförståelse, grammatikuppgifter och en skrivuppgift.

Tidsram

Vecka 34 och framåt

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

• Tala engelska • Förstå talad och skriven engelska • Skriva på engelska

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: