Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2012-08-27 17:33 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 3 Engelska
Arbetet med engelska i år 3 kommer att ha fokus på kommunikation. Att våga prata är viktigt och vi kommer ha olika övningar och lekar som lockar eleverna att våga prata.

Innehåll

Period och område

Engelska hösten 2012

3.2 Engelska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Centralt innehåll

Konkreta mål för eleven

Jag ska på engelska muntligen kunna:
Berätta vad jag heter
Tala om var jag bor
Berätta hur gammal jag är
Räkna till tjugo
Namnen på några klädesplagg
Uttala alfabetet på engelska samt bokstavera mitt namn
Namnen på några kroppsdelar
Jag ska kunna:
Förstå innehållet i enkla texter och sånger på engelska
Förstå enkel, talad engelska

Det här ska vi göra/arbetssätt och arbetsformer

Vi ska:
Ha gemensamma genomgångar och hörövningar
Arbeta med Espresso
Arbeta med läromedlet Magic 3 som består av en textbook och en workbook med en webbdel
Lyssna på olika slags talad engelska
Arbeta med arbetsblad, ha samtalsövningar samt se engelsk film
Sjunga sånger på engelska
Träna på att tala engelska så mycket som möjligt på lektionerna

Detta ska bedömas ( kunskapskrav och övergripande mål)

Förmågan att uttala enkla ord och fraser så att andra förstår.
Förmågan att kunna presentera sig själv, vad man heter, hur gammal man är och var man bor
Förmågan att bokstavera sitt namn
Förmågan att kunna säga enkla, vardagliga ord, fraser och uttryck för att beskriva sig själv, sin vardag och miljö.
Förmågan att kunna läsa enklare instruktioner och meddelanden med visst bildhjälpstöd, samt kunna ord och fraser i vardagliga texter. Förmågan att kunna delta i korta dialoger om vardagliga ämnen, i form av enkla frågor och svar.

Dokumentation

Genom elevernas självvärdering
Muntlig/skriftlig repetition och test
Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 1-3

Utveckla förmågan att:
Nivå 1
På väg mot godtagbara kunskaper.
Nivå 2
Har godtagbara kunskaper.
*förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du visar din förståelse för talad engelska genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du agerar med godtagbart resultat utifrån budskap och innehåll i enkelt talad engelska.
*förstå och tolka innehållet i olika slags texter
(Bedöms i årskurs 3)
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar din förståelse för enkla texter genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du agerar med godtagbart resultat utifrån budskap och innehåll i enkla texter.
* formulera sig och kommunicera i tal
Du kan i muntliga framställningar formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan i muntlig interaktion med andra uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
* formulera sig och kommunicera i skrift
(Bedöms i årskurs 3)
Du kan i skriftliga framställningar formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan i skriftlig interaktion med andra uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
*använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
(Bedöms i årskurs 3)
Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
*reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: