Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, grundplanering åk 3

Skapad 2012-08-28 21:34 i Magra skola Alingsås
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Lgr 11

Innehåll

Syfte

Här kan du läsa vad målen för undervisningen i idrott är.

Kunskapskrav

Här kan du läsa vad kunskapskraven för betyget A i årskurs 6 är.

Centralt innehåll

Här kan du läsa vad vi ska hinna göra innan slutet på årskurs 3.

Undervisning i idrott och hälsa under årskurs 3.

Jag hoppas nu att du har förstått hur viktigt det är att du rör dig och äter rätt för att hålla dig frisk. Under detta läsåret kommer vi att fortsätta träna din kropp så att du blir ännu bättre på att springa, hoppa, klättra, röra dig till musik och simma. Du kommer att få lära dig många lekar, idrotter och spel både innomhus och utomhus och träna på att följa spelregler. Du kommer att få lära dig många nya ord och begrepp, hur man undviker skador och hur man orienterar sig i kända områden. 

Målen med undervisningen.

Du klarar att delta i alla olika lekar och spel på ett bra sätt.
Du klarar att följa regler och visa hänsyn.
Du klarar att röra dig i takt till musik.
Du klarar att röra dig i vatten, flyta och börja simma.
Du kan berätta vad du ska göra för att hålla dig frisk.
Du kan orientera dig med hjälp av en enkel karta på t.ex skolgården.
Du kan förklara hur man undviker olyckor och skador när man leker eller spelar något ute eller inne.
Du kan förklara vad allemansrätten innebär.

Bedömning.

Jag kommer att bedöma hur bra du klarar:

 att delta i alla olika lekar och spel på ett bra sätt.
 att följa regler och visa hänsyn.
 att röra dig i takt till musik.
 att röra dig i vatten, flyta och simma.
 att berätta vad du ska göra för att hålla dig frisk.
 att orientera dig med hjälp av en enkel karta på t.ex skolgården.
 att förklara hur man undviker olyckor och skador när man leker eller spelar något ute eller inne.
 att förklara vad allemansrätten innebär.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: