Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp för engelska höstterminen år 7

Skapad 2012-08-30 08:43 i Söderskolan Falkenberg
Grundläggande inlärning för höstterminen
Grundskola 7 Engelska
Vi kommer att jobba med vardagliga företeelser såsom pengar, mat, djur och skola i engelsktalande länder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att öva på att förstå olika slags texter, att kommunicera både muntligt och skriftligt. Vi kommer också att lära oss om hur man lever i engelsktalande länder och jämföra det med hur vi lever i Sverige. 

Bedömning - vad och hur

- kortare texter som handlar om vardagliga ämnen och hör ihop med det vi läser om och jobbar med
- olika slags förhör och texter där man visar att man bygger på sitt ordförråd, förbättrar sin grammatik och kan använda sina kunskaper till att uttrycka sig begripligt och sammanhängande
- muntliga diskussioner, framträdanden och olika klassrumssitutioner
- jämförelser mellan engelsktalande länder och Sverige i olika situationer

Undervisning och arbetsformer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: