👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi och vår klass (åk 1-2)

Skapad 2012-08-30 15:36 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Vi kommer att att arbeta med trivsel, hälsa, normer och regler.
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer bland annat att arbeta med:

 

 

Mål

Vi kommer att arbeta med:

 

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Din förmåga att sätta dig in i andra människors situationer och visa hänsyn.

Din förmåga att aktivt delta i olika möten t.ex. klassråd.

Din förmåga att följa skolans/klassens regler

 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att träna på olika samarbetsövningar/ trygghetsövningar.
 • Du kommer att delta i diskussioner om våra likheter och olikheter.
 • Vi kommer gemensamt överens om klassens regler.
 • Vi går i genom skolans regler.
 • Vi tränar normer och regler i olika aktiviteter/lekar.
 • Klassråd
 • Lekar som barnen vill leka: Under hökens vingar kom, banantafatt, vattenmannen, fotboll, kurragömma, hästlek, spökboll, dansstoppp, 123 rött ljus, djurlekar, rolllekar, 
 • barnen vill se på film om barnens rättigheter.
 • barnen vill lyssna på fröken och diskutera med varandra.
 • barnen vill göra saker tillsammans i klassen.
 • barnen vill läsa och lyssna på böcker.

Bedömning

Du ska aktivt delta i olika samarbetsövningar/aktiviteter.
Du ska aktivt delta i diskussioner.
Du visar under klassrådsmötet att du förstår hur ett möte fungerar genom att acceptera de demokratiska beslut som tas.

Kunskapskrav för åk 3

Hur ska det bedömas?

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
 
 • diskutera och samtala om barnets /mänskliga rättigheter
 • förstå och känna till några enkla normer och regler i din vardag.
 • förstå hur ett klassråd/enkelt möte genomförs

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3