Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik åk3 vt13 Omkrets och Area.

Skapad 2012-09-01 21:48 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Kopiera text som passar till ämnet från syfte i kursplanen.
Ex.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Koppla till Centralt innehåll och skriv text innan om, som t.ex i No, flera ämnen har samma mål.
Ex.
De fyra biologipunkterna är de samma i de tre No-ämnena biologi, fysik och kemi. Teknik har två egna punkter och ämnet bild ett centralt innehåll, med skapande i fokus.

Kunskapskrav (Lgr-11)

Koppla till kunskapskraven och ev, skriv text liknande föregående rubrik i No.

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om ...
 • du får förståelse för ...
 • du ska bli förtrogen med ...

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 •  

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) (obs. inte alla punkter)

 • mycket uteaktiviteter med olika innehåll, t.ex. lek, experiment och utforskningkreativt
 • skapande, bl.a till ...
 • arbeta i övningsboken
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser utifrån gemensamma aktiviteter (dokumentation)
 • genomföra en diagnos
 • arbeta kreativt i olika bildmaterial, prova sig fram till olika lösningar
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass
 • samtala och redovisa i grupp och ev. enskiltgöra en naturbok

Bedömning

Detta ska bedömas: (se bedömningsdokument.)

 • din förmåga att samarbeta kring ...
 • din förmåga att beskriva och ge exempel på ...
 • din förmåga att göra observationer/jämförelser ...
 • din faktakunskap om ...
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper ...

Hur bedömningen ska gå till: (obs. inte alla punkter)

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom muntlig redovisning till lärare
 • genom observationer, dokumentation och diagnosiskt material
 • med samtal / diskussion i dina undersökningar och i arbetet i grupp / par samt enskilt

Avsnitt 8

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: