Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2012-09-03 13:21 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 6 – 9 Engelska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? 
 • Din förmåga att läsa, översätta och förstå nya texter.
 • Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så att andra förstår.
 • Din förmåga att använda strategier för att göra dig förstådd och förstå när det uppstår problem. 
 • Din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • Din förmåga att aktivt delta under lektionerna. 
Hur ska det bedömas?
 • Genom övningar, både muntliga och skriftliga.
 • Genom att vi läser, översätter och diskuterar olika slags texter.
 • Genom att vi lyssnar på talad engelska.
 • Genom din delaktighet under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att
 • läsa, översätta och diskutera olika slags texter.
 • arbeta med grundläggande grammatik
 • lyssna på texter av olika slag.
 • skriva texter av olika slag.
 • diskutera ämnen som kommer upp under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: