Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7 Konstruktion "bära eller brista"

Skapad 2012-09-04 10:43 i Östergårdsskolan Halmstad
I det här området inom teknikämnet kommer du att få lära dig mer om att konstruktion och hållfasthet. Du kommer att testa olika former av krafter och hur dessa påverkar föremål och konstruktioner.
Grundskola 7 Teknik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

De mål vi utgått från är:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att…

 

 • identifiera problem och behov som kan lösas med tekniska lösningar.
 • analysera tekniska lösningar utifrån funktion och ändamål.
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • se teknikens utveckling och dess bakomliggande orsaker.
 • att använda tenikområdets begrepp och uttryck.

 

Elevens mål:

Du ska uppvisa kunskaper om...

 • att olika material har olika egenskaper.
 • fårståelse för hur olika material skapar olika hållfasthet.
 • känna till begreppen tryckhållfasthet, draghållfasthet, elasticitet, balk, armering, korrugering och fackverk.
 • känna till olika brokonstruktioner.
 • veta hur man byggde broar förr och hur man gör idag.
 • förstå hur man bygger hus förr och nu.
 • förstå att det är många olika faktorer som spelar in när man bygger ett hus.

 

Undervisningens mål:

Undervisningen ska behandla…

 • hur vanliga hållfasta och stabila konstruktionerär uppbyggda, t.ex hus och broar.
 • hur vanliga material till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • egna konstruktioner med tillämpning av principer för hållfasta ooch stabila konstruktioner.
 • hur olika teknikval har förändrats över tid och orsaker till detta.

 

Uppgifter

 • T

Matriser

Tk
Teknik åk 7 konstruktion "bära eller brista"

betyg E
betyg C
betyg A
Tekniska begrepp
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Tekniska lösningar
Kan beskriva och förklara enkla tekniska lösningar i vår vardag.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och visar på andra liknande lösningar.
Tekniska lösningar
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Teknikutveckling
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: