Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra v35 - 40 åk 7,8 & 9

Skapad 2012-09-04 15:34 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Pedagogisk planering i Mattematik för år 7,8 och 9 i D-laget
Grundskola 7 – 9 Matematik
algebra!

Innehåll

Beskrivning

Under denna period kommer du att få tillfälle att jobba självständigt och tillsammans med andra i ämnet matematik. Du kommer att få samtala mattematik och få vara med om diskussioner om hur du och andra tänker mattematik. Du kommer att få genomgångar av din lärare men även ha tillgång till genomgångar på din Formula DVD som du hittar längst bak i din mattebok.

Skriftligt prov

Bedömning kommer att ske med matematikens generella bedömningsmatris med avseende på samtliga aspekter inom gemongåcgna områden. se nedan

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Efter genomgånget kapitel kommer du vara bättre på att:

åk7
- teckna och beräkna bokstavsuttryck
- tolka och förenkla bokstavsuttryck
- beräkna värdet av uttryck
- använda formler
- teckna och lösa ekvationer

åk8
- tolka och förenkla bokstavsuttryck
- beräkna värdet av bokstavsuttryck
- kontrollera lösning till en ekvation genom  
  prövning 
- teckna och lösa olika typer av ekvarioner
- använda ekvationer för att lösa problem

åk9
- tolka och förenkla bokstavsuttryck
- beräkna värdet av bokstavsuttryck med  
  och utan parenteser
- behandla mönster och formler med hjälp av 
  bokstavsuttryck
- kontrollera lösning till en ekvation genom
  prövning 
- teckna och lösa olika typer av ekvarioner
- använda ekvationer för att lösa problem

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetsgång

Gör ca 30-40 uppgifter per vecka alt 4-5 sidor för att ligga i fas, gärna mer om du satsar på att höja dina betyg :-)

 • Arbeta igenom grundkursen och lämna sedan i diagnos.
  åk6 - häfte
  åk7 - kap6 och kap1
  åk8 - kap5
  åk9 - kap3
 • lär in begreppslista över algebraiska begrepp
 • använd mattelabbarna för att få en djupare förståelse 
 • Muntligt tänk efter v 37
 • Gör diagnos  och lämna på kompisrespons och sedan till läraren.
 • Skriftligt prov v39 sal 6-12
 • Provgenomgång v40, reflektion,diskussion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: