Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2012-09-06 14:01 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Ett tema om vatten där vi kommer att arbeta med liv i vatten, vattnets egenskaper och vattnets kretslopp.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Var finns vatten? Varför regnar det? Hur blir det is? Detta och mycket mera ska vi ta reda på när vi arbetar med vatten.

Innehåll

Arbetsområdet


Vi ska arbeta med

 • egenskaper hos vatten
 • vattnets kretslopp
 • lösningar och blandningar

 Mål

 • Du ska kunna berätta om några egenskaper hos vatten.
 • Du ska kunna dela upp enkla lösningar och blandningar.
 • Du ska kunna göra enkla undersökningar och med hjälp av bild och text berätta vad du kom fram till.
 • Du ska kunna använda din bild eller text för att berätta om din undersökning.
 • Du ska kunna jämföra och prata om ditt resultat med dina kamrater.

Arbetssätt

 • experiment med vatten tex  is-vatten-vattenånga.
 • experiment med lösningar och blandningar.
 • rita, skriva och berätta om vad vi har lärt oss.
 • jämföra resultat och försöka förklara

 

 

Redovisningsform

Du ska rita och skriva i en bok.
Du ska få visa och berätta.
Du ska få diskutera och jämföra i grupp.

Bedömning


Jag kommer att bedöma hur du gör undersökningar och hur du i text och bild visar vad du kommit fram till.
Jag kommer också att bedöma om du kan jämföra ditt resultat med andras.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: