Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Enegatan Tala, lyssna och samtala åk 5

Skapad 2012-09-07 12:37 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Lpp:n behandlar tala, lyssna och samtala-delen av svenskämnet
Grundskola 5 Svenska
Prata, berätta, samtala, diskutera, argumentera och uttrycka din åsikt - allt detta är viktigt att kunna. Lika viktigt är det att kunna lyssna på vad andra säger.

Innehåll

Kursplan i ämnet svenska

För koppling till läroplanen, se nedan (Kopplingar till läroplanen).

Arbetssätt och undervisning

"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga." (Lgr 11, s. 9).
Detta citat ur läroplanens första kapitel ligger till grund för vårt arbete.

Hur ska vi arbeta?
Vårt mål är att alla elever deltar i samtal och diskussioner i klassrummet.
Under lektionerna i svenska kommer du ofta få tillfälle att delta i olika talövningar, såväl i mindre grupper som i helklass.

 • Vi tränar på att samtala när vi diskuterar läsläxan.
 • Vi lyssnar på radioteater och samtalar om innehållet.
 • Vi fortsätter med övningar ur "Våga tala, vilja lyssna".
 • Vi tränar på att planera och genomföra muntliga redovisningar, ofta kopplat till innehållet i SO/NO.
 • "En minut om" - projekt under höstterminen. Se separat LPP.
 • "Tala som Ted" - projekt under vårterminen. Se separat LPP.

När vi arbetar med politik/demokrati i samhällskunskap kopplar vi detta till argumentation och tränar på att hålla argumenterande tal.

Visa vad du lärt dig

Din förmåga att kommunicera (tala/lyssna/samtala) bedöms löpande under läsåret.

Tidsram

Vi jobbar med arbetsområdet Tala under hela åk 5.

Bedömning

Vi arbetar för att nå kunskapskraven i åk 6.
Arbetet är långsiktigt och det är viktigt att var och en får många tillfällen att öva och får lyckas på sin nivå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: