Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 7 - Mekanik

Skapad 2012-09-09 19:57 i Furulundsskolan Halmstad
LPP för meknikavsnittet
Grundskola 7 – 8 Teknik

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att eleven ska få en insikt hur enkla mekaniska system fungerar.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

• Styr och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.


Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Konkretisering av kunskapskraven

Efter arbetet med kapitlet ska du...

kunna namnet på olika rörliga delar och mekanismer i mekaniska system.
känna till delarnas funktion
kunna namnet på och förklara de "klassiska" enkla maskinernas funktion.
kunna förklara innebörden av "mekanikens gyllene regel".

Bedömning

Se matris nedan.

Genomförande

Abetsområdet består av föreläsning samt elevuppgifter. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Matriser

Tk
Mekanik

Mekanik

Tekniska lösningar
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
Du kan undersöka olika mekaniska lösningar i vardagen och med viss användning av mekaniska begrepp beskriva hur enkla mekansika delar samverkar för att uppnå önskad funktion.
Du kan undersöka olika mekaniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av mekaniska begrepp beskriva hur mekaniska delar samverkar för att uppnå önskad och funktion.
Du kan undersöka olika mekaniska lösningar i vardagen och med god användning av mekaniska begrepp beskriva hur mekaniska delar samverkar för att uppnå ända önskad funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
 • Tk  7-9
Du kan genomföra enkla mekniska konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Du kan genomföra enkla mekaniska konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller.
Du kan genomföra enkla mekaniska konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: