👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik Lambda åk 1

Skapad 2012-09-12 18:21 i Gläntanskolan Helsingborg
Tema trafik som berör trafikmärken, trafikregler, säker cykel m.m
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I vårt tema om trafiken kommer vi att arbeta med trafikmärken, trafikregler och hur man uppträder i trafíken på ett säkert sätt. Vi gör även ett besök på Barnens trafikskola i Helsingborg. Vi kommer också att prata om hur en säker cykel är utrustad.

Innehåll

Planering för arbetsområde

 • Så här kommer vi att arbeta:
 • Lärare berättar och visar hur olika trafikmärken ser ut och vad de betyder.
 • Barnen målar trafikmärken samt berättar vad de betyder.
 • Vi lär oss om hur en cykel ska vara utrustad för att räknas som en säker cykel. Diskussioner och samtal samt arbetsuppgifter.
 • Vi undersöker vilka trafikmärken som finns i skolans närhet. Vi promenerar i närområdet och tittar på trafikmärken samt tränar oss på att gå över ett övergångsställe/gata på ett säkert sätt. Vi pratar också om olika trafikregler.
 • Vi besöker Barnens trafikskola i Helsingborg där barnen lär sig om trafikmärken och trafikregler. Eleverna får även omsätta sina kunskaper praktiskt genom att vara "bilister", cyklister samt gångtrafikanter i den lilla staden.
 • Vi lär oss höger och vänster.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 • Jag ska veta hur jag uppträder i trafiken på ett säkert sätt.
 • Jag ska känna till några olika trafikmärken.
 • Jag ska kunna skilja på höger och vänster.
 • Jag ska veta hur en säker cykel är utrustad.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla....

 • din förmåga att känna igen vanliga trafikmärken i din närmiljö.
 • din förmåga att uppträda i trafiken på ett säkert sätt.
 • din förmåga att beskriva hur en säker cykel ser ut.
 • din förmåga att skilja på höger och vänster

 

Bedömning 

Bedömning görs i matrisen Gläntan 1-3 SO

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3