Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talområdet 0-1000

Skapad 2012-09-16 11:07 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

Förmågor att utveckla

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

 Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer

Hur kommer undervisningen att genomföras

Gemensamma och enskilda laborationer med konkret material
Smartboardövningar
Lekar
Arbete med övningar i matteboken

Nomp.se

Vad kommer att bedömas?

Du kommer under arbetets gång få möjlighet att visa hur du tänker. Då kan du gärna använda material. Vi kommer också att samtala och diskutera tillsammans och då ska du kunna följande:

Du ska kunna beskriva och dela upp talen 0-1000 och då använda dig av begreppen hundratal, tiotal och ental.
Du ska visa förståelse för talen ordning.
Du ska kunna räkna enkla tal inom talområdet och kunna beskriva hur du tänker
Du kan förstå matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Du kan använda dig av begreppen dubbelt och hälften.

Avsnitt 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: