👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Vessige åk 4

Skapad 2012-09-16 15:53 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Musik
Under ett pass i veckan musicerar vi. Vi försöker att koppla sångurvalet till teman ni arbetar med. Vi övar att kompa på piano bl a och att spela melodier samt skapa musik i Garageband. Vi blir allt säkrare på att se vad som är typiskt för olika genrer samt lär oss mer om hur man kan dela in instrument i olika grupper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Jag lyssnar på dig vid gemensam sång och ser hur väl du följer tonhöjd och rytm. 
Jag ser hur väl du kan spela en enkel melodistämma på piano eller xylofon. 
Jag ser hur väl du kan spela ackord och byta med flyt. (ukelele, gitarr, piano)
Jag ser hur väl du (tillsammans med andra) kan skapa musik. 
Jag ser hur väl du kan prata om egna musikupplevelser och ge exempel på hur musik påverkar oss alla. 
Jag ser hur väl du kan skilja mellan olika genrer.
Jag ser hur väl du kan ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 


Undervisning och arbetsformer

Genomgångar tillsammans där jag tar upp viktiga begrepp och termer i musik. 
Gemensamma rytm- och pulsövningar. 
Gemensamma taktövningar. 

Spel på olika instrument i en ensemble.
Gemensamma musikupplevelser som vi pratar om i grupp och i klass. 
Musiklyssning till olika genrer för att spränga våra gränser och kanske upptäcka ny musik. 
Sångövningar i helklass och i smågrupper.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6