Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2

Skapad 2012-09-16 19:31 i Vinbergsskolan Falkenberg
Vi börjar med att repetera 1-10 färgerna och ord/fraser. Vi repeterar även kläder och kroppen mat, frukter och djur. Vi fortsätter med 10-talen till 100. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt tal och vår skrift i det engelska språket.
Grundskola 2 Engelska

Vi kommer att repetera ord/fraser, siffrorna 1-20. Vi fortsätter med 10-talen till 100. Vi repeterar även kläder, kroppen, mat, frukt och djur. Under det här läsåret kommer eleverna att få en egen arbetsbok och de kommer även där att få utveckla sin skrift. 

Sång,ramsor och lekar har en stor del i vår undervisning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och  enkel skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att fortlöpande bedöma dig

 • förmåga att förstå innehållet i talad engelska
 • Förmågan att förstå innehållet i talad engelska när vi tex har högläsning
 • Förmågan att svara på engelska
 • Förmågan att prata engelska
 • Förmågan att delta i lekar sånger och ramsor

 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Undervisning och arbetsformer

För att uppnå målen kommer vi att göra följande:

 • Sjunga engelska sånger
 • Repetera
 • Lära sig meningar
 • Prata engelska inför klassen
 • uppträda
 • I-pad
 • Arbeta på datorn
 • spel/ egna spel
 • Ramsor
 • Se på och arbeta med  "Kids english zone".

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: