Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa Åk 3-4 2016/2017 Sverigefinskaskolan i Botkyrka

Skapad 2012-09-17 22:03 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Inom idrott och hälsa arbetar vi kontinuerligt under året med lekar,redskapsgymnastik, bollspel, friidrott, danser, orientering, simning samt teori inom idrott/hälsa. Vi genomför dessa aktiviteter både inomhus och utomhus. Friluftsdagar ingår också såsom heldag tillsammans vid Aspen,Lida eller Vinterviken. Brunnadagen med friidrott, skidåkning/skridskor samt skoljoggen.
Grundskola 3 – 4 Idrott och hälsa

*Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. *Undervisningen skall syfta till att elever utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen samt utveckla elevens kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga. *Eleven ska också få möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter samt utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. *Undervisningen skall bidra till att eleven utvecklar sina kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysisk aktivitet och hur man agerar i nödsituationer.

Innehåll

Centralt innehåll - det här är målet/målen med undervisningen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Arbetssätt - det här ska vi göra:

Under året arbetar vi med olika lekar/sporter/idrotter. Vi använder oss av gymnastikredskap och andra redskap. Vi kommer att träna enkla danser och att röra oss i takt till musik. Vi tränar på att röra oss allsidigt i olika fysiska sammanhang

- Vi leker lekar med utvecklade regler, både inne och ute.
- Vi tränar stationvis/ i redskapsbanor med fokus på grundrörelserna (hoppa, klättra, krypa, springa, rulla) och deras
  sammansatta former.
- Vi plockar fram, använder och tar bort redskap på ett säkert sätt.
- Vi tränar friidrottsövningar, t ex stöta kula, löpning, höjdhopp och längdhopp.
- Vi tränar med olika handredskap, t ex racketar, klubbor, boll, hopprep, rockringar samt tränar till rytmer och musik.
- Vi tränar bollspel och lär oss deras regler.
- Vi har fokus på hänsynstagande och säkerhet i olika lekar och spel samt i samarbetsövningar.
- Vi tränar orientering samt pratar om allemansrätten.
- Vi övar för att nå simkunskaperna samt lär oss hur vi hanterar nödsituationer vid vatten.
- Vi pratar om kostens och träningens betydelse för kroppen och den mentala hälsan.
- Vi övar att ha egna lektioner i syfte att lära oss planera, genomföra samt värdera aktiviteten.

Bedömning - det här ska bedömas:

Jag bedömer din förmåga att nå de konkreta målen med följande ord/begrepp i matrisen:

På E-nivå
grundläggande, enkla, till viss del, beskriver och ger exempel, i huvudsak fungerande

På C-nivå
goda, utvecklade, relativt väl,förklarar och visar på samband, ändamålsenligt

På A-nivå
mycket goda, välutvecklade, väl,förklarar och generaliserar, ändamålsenligt och effektivt

 

Jag bedömer:

* hur du deltar i lekar , spel och idrotter som innehåller sammansatta motoriska grundformer.

* hur du anpassar dina rörelser till aktiviteten

* hur du anpassar dina rörelser till takt och rytm

* hur du anpassar dina rörelser i enkla danser

* dina färdigheter i simning

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 3-6

E
C
A
Använda sammansatta motoriska grundformer
Du har ännu inte visat förmågan att använda till viss del sammansatta motoriska grundformer vid olika typer av lekar, spel och idrotter.
Du använder TILL VISS DEL sammansatta motoriska grundformer vid olika typer av lekar, spel och idrotter och anpassar dom TILL VISS del till aktiviteten
Du använder sammansatta motoriska grundformer, RELATIVT VÄL, vid olika typer av lekar, spel och idrotter och anpassar dom RELATIVT VÄL till aktiviteten
Du behärskar ett VÄL anpassat rörelsemönster vid olika typer av sammansatta rörelser vid lekar, spel och idrotter och anpassar dom VÄL till aktiviteten
Utföra rörelser i takt till musik och i dans
Du har ännu inte visat förmågan att utföra enkla rörelser till musik.
Du anpassar dina rörelser TILL VISS DEL musiken.
Du anpassar dina rörelser RELATIVT VÄL till musiken.
Du anpassar dina rörelser VÄL till musiken.
Simma i mag- och ryggläge
Du har ännu inte visat förmågan att vistas i vatten och simma till viss del kortare sträckor
Du vistas i vatten och simmar till viss del kortare sträckor.
Du har förmåga att simma i mag och ryggläge men når inte de uppställda kunskapskraven att kunna simma 200m varav 50 på rygg.
Du simmar i både mag- och ryggläge och når de uppställda kunskapskraven att simma 200m varav 50 på rygg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: