Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP1 Åk 7 Taluppfattning och tals användning

Skapad 2012-09-18 11:43 i Gantofta skola Helsingborg
pp för åk 7 i matematik
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Avsnitt 1

**MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR

 • Kunna naturliga tal
 • Kunna negativa tal
 • Kunna uppdelning i primfaktorer
 • Delbarhetsregler
 • Kunna prioriteringsreglerna.
 • Kunna tal i bråk-och decimalform.
 • Kunna addera och subtrahera bråk.
 • Kunna avrundning och överslagsräkning
 • Kunna multiplilation och division med 10 och 100
 • Kunna värdera lösningsmetod och matematiska begrepp

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA, HA UNDERVSINING OM...

 • genomgångar

 • enskilt arbete

  -arbete i grupp

  -läxor

  -diagnos

 • redovisa uppgift muntligt

  -Prov

DETTA SKA BEDÖMAS - se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
LPP matematik grund 7-9

Detta bedöms

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny nivå
Förståelse - förmåga att själv förstå problemet - startegisk kunskap (ha en plan för att lösa ett problem)
Behöver hjälp med att förstå problemet. Behöver hjälp med att finna information som ges. Behöver hjälp med att finna en strategi för att lösa problemet.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet. Använder inte den information som behövs. Behöver hjälp med att finna en strategi för att lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand. Använder information utan urval. Har en strategi för att lösa problemet.
Förstår problemet genom att visa ett matematiskt samband och kan återge vad som ska göras. T.ex. med formler eller diagram. Använder informationen, tolkar och väljer den som är relevant. Har en tydlig och fungerande strategi för att lösa problemet.
Metodval (enskilt) - Förmåga att kunna välja räknesätt/lösningsmetod för att lösa problemet
Behöver hjälp med att välja lösningsmetod.
Behöver viss hjälp med att välja lösningsmetod.
Väljer en metod som löser problemet. Löser problemet på olika sätt men argumenterar inte för en av lösningarna
Väljer den mest passande metoden, d.v.s. använder formler, diagram och tabeller för att lösa problemet. Löser problemet på olika sätt och argumenterar för en av lösningarna.
Metodval (grupp) - Förmåga att hitta lösning på problemet
Lyssnar men ger inga förslag.
Ger förslag men de passar inte alltid till problemet eller förslagen för ej diskussionen vidare..
Ger förslag på hur man kan lösa problemet som för gruppens arbete vidare.
Tar del av andras argument och utifrån gruppens diskussion ges förslag på hur man kan lösa problemet, vilket för gruppens arbete vidare.
Tolka resultat - Förmåga att se svarets rimlighet (enheter, avrundning) - Återkoppling till uppgiften
Resultatet är orimligt och/eller saknar enhet. Avrundningar örs så att svaret blir felaktigt. Svaret stämmer inte överens med uppgiftens fråga.
Resultatet är rimligt, men enheten är fel eller saknas. Avrundning görs för tidigt i uppgiften. Svarar på delar av uppgiftens fråga.
Resultatet är rimligt med rätt enhet. Svarar på uppgiftens fråga och förklarar.
Resultatet är rimligt och enheten kan härledas ur beräkningen. Avrundning sker på ett korrekt sätt, d.v.s. i svaret. Svaret kopplas till uppgiftens fråga samt förklarar/slutsatser finns som argumenteras för.
Förmåga att förklara - Muntligt - skriftligt - med ett matematiskt språk - med ett konkret material
Behöver stödfrågor för att redovisa. Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas. Använder sällan det matematiska symbolspråket eller på felaktigt sätt. Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen. Den har en bra ordning och är enkel att följa, förstå innebörden och betydelsen av. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerade, samt alla steg i lösningen förklaras. Använder det matematiska språket på korrekt sätt, t.ex. likhetstecken, basytor Använder korrekta matematiska ord, t.ex. cirkel, bas. Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Den muntliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen. Den skriftliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen. Använder det matematiska symbolspråket, men gör misstag ibland. Använder vardagsuttryck, t.ex. pussar, fyrkanter. Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen. Den skriftliga redovisningen går att följa. Använder det matematiska symbolspråket på rätt sätt, t.ex. likhets-tecken. Använder korrekta matematiska ord blandat med vardagsuttryck. Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen. Den har en bra ordning och är enkel att följa, förstå innebörden och betydelsen av. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerade, samt alla steg i lösningen förklaras. Använder det matematiska språket på korrekt sätt, t.ex. likhetstecken, basytor Använder korrekta matematiska ord, t.ex. cirkel, bas. Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning. Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Förmåga att reflektera över matematikens betydelse i andra sammanhang. Kunna använda matematiska kunskaper i andra sammanhang.
Använder matematiska metoder som redskap för att redovisa uppgifter i andra sammanhang som vardagsproblem och skolämnen, t.ex. busstidtabell, bakning, kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: