Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvartalsmål Krumbukten K4-2012

Skapad 2012-09-19 11:18 i Krumbukten Förskola Västerteg
Målen sätts utifrån befintlig barngrupp och intentionerna i förskolans verksamhetsplan, Krumelurens verksamhetsplan, Lpfö 98 och barnens IUP. Kvartalsmålen utvärderas på avdelningsplanering varje kvartal. (Med inspiration från Vallentuna).
Förskola
...

Innehåll

Nulägesbeskrivning (antal barn/ålder/särskilda förutsättningar)

19 barn, 10 pojkar och 9 flickor. 3 pedagoger

Alla barn har inte kommit tillbaka från semester än. Vi har många nya barn. Vi tror att det kommer att bli en skön, mysig grupp.

Det här är angeläget för oss att ägna detta kvartal åt:

 1. Barnens nuvarande IUP:er 
 2. Gruppstärkande lekar, samarbetsövningar för att skapa VI-känsla 
 3. Skapa en god sammanhållning 
 4. Is och Sol tankar utifrån boken Tilde med is och sol. Trivselregler

Kopplingar till läroplan

 •   Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 •   Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
 •   Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
 •   Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande
 •   Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

Det här vill vi att barnen skall lära under kvartalet:

Hur man är en bra kompis, att värna om varandra Hålla ordning och reda, plocka undan efter sig innan börjar med en annan lek.

Formulerat mål:

*Hur man är en bra kompis, att värna om varandra *Hålla ordning och reda, plocka undan efter sig innan börjar med en annan lek.

Det här kommer vår verksamhet att innehålla för att kunna nå målet:

 • Gruppstärkande lekar och samarbetsövningar (detta kommer att ske i samlingen och på vår gå ifrån gården dag på onsdagar)
 • Is och sol tankar, vi kommer att dela in barnen i två grupper och läsa boken Tilde med is och sol, därefter får barnen rita och komma på vad is och sol tankar kan vara för något.
 • Vi ska tillsammans skapa trivselregler, barnen ska få ansvar för olika hörnor där de ska "göra fint"
 • Vi ska se över barnens IUP:er och skapa aktiviteter utifrån dessa. Detta görs den 31/8-11 på vår avdelningsplanering.

Kopplingar till läroplan

 •   Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande
 •   Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
 •   Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar
 •   Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 •   Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö
 •   Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 •   Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 •   Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
 •   Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

Utvärdering

Se Utvecklings-bloggen

 1. Hur gick det, beskriv kort vad som hände:
 2. Detta har vi sett att barnen lärt sig:
 3. Detta har vi pedagoger lärt oss:
 4. Så här avslutar vi alternativt går vi vidare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: