Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik på lekplatsen

Skapad 2012-09-19 14:39 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 1 – 3 Fysik
Från teori till praktik. Med hjälp av olika lekredskap på en lekplats kan man uppleva och lära om kraft och rörelse. Hela kroppen lär.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Kraft och rörelse

• Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

• Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Att undersöka olika krafter

Vi kommer att använda oss av elevernas förmåger att undersöka och ifrågasätta. Vi kommer att Jämföra och utgå från elevens hypoteser och jämföra med resultat. Varför blev det så här?

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att ha olika stationer på områdets lekplatser och arbeta på rutchkanan, piruett, balansbom, gungan, gungbrädan.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Dessa gäller för år 3:

Bedömning

 • Du ska kunna beskriva begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt och använda dem i rätt sammanhang. 
 • Du ska kunna använda begreppen i våra samtal kring fysikaliska fenomen.
 • Du ska kunna dokumentera dina undersökningar på olika sätt och använda dig av dem i våra samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik på lekplatsen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1 Vara aktiv i grupparbetet
Eleven är med i gruppen men behöver vuxen handledning.
Eleven är del i grupparbetet och visar intresse genom att ställa frågor
Eleven är aktiv i lärandeprocessen genom att ställa frågor och aktivt söka svar till varför det blev så här.
2 Förstå innebörden av friktion
Eleven har provat olika material i rutschkanan för att finna vilken som har minst friktion
Eleven förstår innebörden med ordet friktion och kan koppla sina systematiska undersökningar till att förstå innebörden vad som är friktion.
Eleven kan använda ordet friktion i vardagssamtal För att förklara friktion mellan olika material. Har genom systematiska undersökningar förstått.
3 Förstå innebörden av tyngdkraft
Eleven har genom olika experiment provat gravitation.
Eleven har förstått innebörden av jordens gravitation och använder enkla undersökningar enligt instruktioner.
Eleven kan använda ordet gravitation i vardagssamtal och förklara innebörden av ordet. Samt ställer frågor som för gruppens arbetet framåt.
4 Förstå innebörden av balans och jämnvikt
Eleven har genom att balansera, tillsammans i gruppen samt utfört enkla undersökningar på gungbrädan. upplevt känslan för balans och jämnvikt.
Eleven förstår hur man finner balans genom systematiska undersökningar.
Eleven förstår innebörden av balans och jämnvikt och kan använda orden i vardagssamtal. Samt ställer frågor som utvecklar tankar och idéer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: