Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafikkunskap

Skapad 2012-09-20 15:02 i 0 Hemlingskolan Örnsköldsvik
Trafikkunskap i åk 1-2
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
"Barn är mjuka, bilar är hårda" därför behöver du lära dig hur du säkert tar dig fram i trafiken.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Ur Lgr 11:

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver

2. Kursplanemål:

Ur Lgr 11:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

3. Konkretiserade mål:

 Du ska utveckla din förmåga att;

        - veta hur man går säkert i trafiken.
        - se faror i trafiken.
        - känna till regler i trafiken.
        - känna till några trafikskyltar i närmiljön.
      

 

4. Bedömning:

      Vi kommer att bedöma din förmåga att:

    - säkert gå efter en väg och korsa den.
    - reflektera över och diskutera vilka faraor som kan uppstå i trafiken. 
    - känna igen de vägmärken som finns i närmiljön och som är bra att känna till                 för dig som går i trafiken.
   

5. Undervisning:

Detta kommer vi arbeta med:

    - prata och diskutera hur man gör när man går efter en väg och hur man korsar             den.
    - titta på de trafikmärken som finns runt skolan och som du behöver lära dig.
    - tänka dig din väg till skolan och fundera var det för trafikfaror efter vägen.
    - gå en trafikpromenad parvis där du får visa att du kan gå säkert efter en väg och         även korsa den.
    - prata och diskutera om hur man ska färdas säkert i mörkret.
    - prata och diskutera om var ett reflex ska sitta och varför.
    - uppleva hur en reflex lyser i mörkret.
    - titta på trafikfilmer.
    

Kopplingar till läroplanen

  • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
    SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: