👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSA i ämnet Svenska

Skapad 2012-09-20 20:33 i Läroverket Hudiksvall
Planering av läsförståelsemoment
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleven får tillfälle att förbättra sin läsförståelse genom att lära sig olika strategier.

Innehåll

Syfte

att göra eleverna medvetna om att läsningen är en färdighet de hela tiden utvecklar
att träna eleverna i olika lästekniker - sökläsning, översiktsläsning och djupläsning
att göra eleverna medvetna om att man behöver anpassa sin läsning till ändamålet
att i samband med läsningen låta eleverna öva på att stryka under nyckelord och nyckelmeningar, att anteckna och sammanfatta stoff

Kursens innehåll:

Genomgångar av olika sätt att läsa, t.ex. översiktsläsning och djupläsning. Arbete i lärobokens och studiebokens avsnitt "LÄSA". Läsning av antologiavsnitt samt besvarande av frågor till textens innehåll.

Konkretiserade mål:

Eleven ska kunna:
kunna läsa olika slags texter
kunna använda olika lästekniker för olika syften
kunna återberätta texters innehåll

DETTA KOMMER VI ATT BEDÖMA:

Din förmåga att anpassa läsningen till syftet
Din förmåga att redogöra en texts innehåll

Uppgifter

  • LÄSA