👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Kroppen

Skapad 2012-09-21 11:08 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 5 Biologi Svenska
I detta område går vi bland annat in i kroppen och tittar på dess organ och hur de fungerar.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Undervisning/arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar kring människokroppen, specifika ord och begrepp förklaras
 • Läsa och söka information från olika sorters källor
 • Skriva egna faktatexter utifrån tankekartor eller stödord
 • Filmer
 • Muntliga redovisningar, med stöd av tex power-point
 • Diskussioner

Kommer att bedöma/dokumentation

Dina kunskaper när det gäller kroppens olika organ, organets delar, placeringen i kroppen och huvuduppgift.
Din förmåga att förklara matens väg är i kroppen, nervsystemet, blodomloppet och hjärnan fungerar.
Din förmåga att läsa och förstå olika texter och utifrån dem skriva faktatexter.
Din förmåga att förstå och förklara vad som händer i puberteten.
Dina kunskaper om våra olika sinnen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Bi
Generell bedömningsmatris i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6
nivå 3
nivå 4
Medverka i samtal och diskussioner.
Du deltar sällan i samtal och diskussioner.
Du kan samtala om och diskutera frågor i biologi. Du framför och bemöter åsikter som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor i biologi. Du framför och bemöter åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor i biologi. Du framför och bemöter åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka och värdera information.
Du kan med hjälp och stöd söka och värdera enkel information.
Du kan på egen hand söka naturvetenskaplig information från olika källor som har viss anpassning till sammanhanget.
Du kan på egen hand söka naturvetenskaplig information från olika källor som har relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan på egen hand söka naturvetenskaplig information från olika källor som har god anpassning till sammanhanget.
Utföra enkla undersökningar.
Du deltar i undersökningar och kan till viss del följa en planering.
Du deltar i undersökningar och kan följa en planering. Du kan dessutom bidra till att formulera och planera enkla undersökningar.
Du deltar i undersökningar och kan följa en planering. Du kan dessutom på egen hand formulera och planera enkla undersökningar som efter viss bearbetning går att följa systematiskt.
Du deltar i undersökningar och kan följa en planering. Du kan dessutom på egen hand formulera och planera undersökningar som går att följa systematiskt.
Dokumentera, utvärdera och redovisa gjorda undersökningar
Du kan med hjälp och stöd presentera och utvärdera en utförd undersökning.
Du gör enkla presentationer av utförda undersökningar. Du kan bidra till att ge förlag på hur undersökningen kan förbättras.
Du gör utvecklade presentationer av utförda undersökningar. Du ger förlag på hur undersökningen kan förbättras.
Du gör väl utvecklade presentationer av utförda undersökningar. Du ger förlsag på hur undersökningen kan förbättras.
Jämföra resultat och resonera om likheter och skillnader.
Du kan med hjälp och stöd ge exempel på likheter och skillnader.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Kunna beskriva och förklara biologiska sammanhang och redogör för olika begrepp.
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Du har ännu ej visat tillräckliga kunskaper om biologiska samband och begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.