Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingar

Skapad 2012-09-21 13:37 i Margarethaskolan Grundskolor
Arbetet med Vikingar i åk 4
Grundskola 4 Historia
Vilka var Vikingarna

Innehåll

Syfte / Förmågor:

Centralt innehåll:

Konkretiserade mål:

• kunna beskriva hur människor levde och färdades på vikingatiden • kunna förklara hur vikingarna trodde världen såg ut och vilka gudar de trodde på • Lära sig om runskrift • känna till vilka lagar och regler vikingarna levde efter • kunna beskriva hur vi vet det vi vet om vikingatiden • kunna jämföra med hur människor levde på stenåldern - tolka runor

Arbetssätt:

-jämföra -analysera -samarbeta -vara kreativ -läsa och förstå faktatexter - berätta muntligt med inlevelse -bygga en mindre modell av en viking - förstå en tidslinje -använda karta och visa vikingarnas handelsvägar

Bedömning och dokumentation:

De ska kunna berätta/redovisa muntligt inför andra elever skriftliga redovisningar arbetet med kartor och vikingarnas resor kunna återge fakta om vikingatiden och redovisa det skriftligt och muntligt jämföra människors levnadsvillkor mellan stenåldern och vikingatiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: