Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter

Skapad 2012-09-22 12:35 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Vilka förmågor som tränas

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • Anpassa språket efter olika mottagare.
 • Välja och använda språkliga strategier.

Centralt innehåll

 • Berättande texter för barn.Texter i form av bilderböcker och kapitelböcker. Berättande texter som handlar om människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 •  

 

Hur ska undervisningen genomföras?

 

Studera texter inom genren för att få förebilder.

 • läsa och visa förebilder på genren
 • uppmärksamma textens struktur och språkliga drag (När?, Vem?, Var?, Vad?, Problem,Lösning

Skapa gemensamma berättelser

Skriva individuella texter

Enkel textbearbetning genom tex kamratrespons

 

 

Hur ska eleven bedömas?

Där bedömer vi din förmåga att:

* Kunna förklara vad en berättelse ska innehålla
* Förstå innehållet i elevnära berättande texter
* Du ska kunna läsa texterna vi skriver

Du ska kunna skriva en berättande text


Där bedömer vi din förmåga
* Att berätta med röd tråd
* Berätta kronologiskt 
* Du ska kunna komma med förslag  på innehåll och hur vi ska skapa en gemensam text 

*Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken.

*Du kan stava de vanligaste orden.

*Du förstärker texten med bild

 


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: