Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Home Sweet Home

Skapad 2012-09-24 16:58 i Linghedsskolan Falun
Här tränar vi på att beskriva hur det ser ut hemma hos oss. Ordförrådet berör olika rum, möbler och prepositioner.
Grundskola 5 Engelska
Hur det ser ut där man bor varierar mycket mellan olika länder. I det här arbetsområdet kommer vi att prata om olika hem och hur det ser ut där.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att


förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera dig och kommunicera i tal och skrift, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

beskriva hur det ser ut hemma hos någon (i huset, i någons rum, utanför huset) både muntligt och skriftligt

förstå en beskrivning av ett rum/hus både muntligt och skriftligt

kunna delta i samtal om hur det ser ut där du och den du talar med bor

jämföra hur husen ser ut där du och dina kamrater bor med hur de brukar se ut i t.ex. England eller något annat land

Arbetssätt

Hur ska undervisningen se ut?

Vi använder oss av läroboken Happy, men vi läser och lyssnar också på andra texter. 
Vi kommer att titta på hur människor bor i några olika länder i världen och leta likheter och skillnader
Vi kommer att arbeta med lämpliga ord och fraser: möbler, rum, några trädgårdsord, prepositioner (lägesord),  och pronomen (ord som min, vår)
Vi kommer att göra olika övningar och lekar där du tränar på orden och att uttrycka dig muntligt.
Vi kommer att göra några olika hörförståelseövningar och läsförståelseövnigar.
Du kommer att få göra skriftliga beskrivningar, och få läsa andras för att t.ex hitta en gömd ”skatt"

Bedömning

Din förmåga att ge muntliga beskrivningar och delta i samtal bedöms genom klassrumsobservationer. Vi använder oss av en bedömningsmatris som även kan användas vid kamratbedömning. Hörförstelse-och läsförståelseuppgifterna bedöms dels genom klassrumsobservationer (om du kan följa din kamrats beskivning t.ex.) men också genom att titta på uppgiftsblad som du gör. Vi tittar på hur du uttrycker dig i dina skriftliga uppgifter.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6

Matriser

En
Home Sweet Home

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LYSSNAR
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag återberättar det allra viktigaste av en muntlig beskrivning och kan rita in några saker efter en muntlig instruktion eller svara på några frågor om det jag har hört
Jag återberättar flera viktiga delar av en muntlig beskrivning och kan rita in flera saker efter en muntlig instruktion och svara på några frågor om det jag har hört
Jag återbrättar det mesta av en muntlig beskrivning och kan rita in de flesta sakerna efter en muntlig instruktion och svara på flera olika frågor om det jag har hört
LÄSER
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Jag återberättar det allra viktigaste från en text och kan rita in några saker efter en skriftlig instruktion eller svara på någon fråga om det jag har läst
Jag återberättar flera viktiga delar från en text och kan rita in ganska många saker efter en skriftlig instruktion och svara på några frågor om det jag har läst
Jag återberättar det mesta från en text och kan rita in de flesta sakerna efter en skriftlig instruktion och svara på flera olika frågor om det jag har läst
TALAR
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag beskriver ett rum eller ett hus och får med några viktiga delar av vad som finns i rummet/huset
Jag beskriver ett rum eller ett hus och får med ganska mycket av vad som finns i rummet/huset
beskriver ett rum eller ett hus och får med det mesta av vad som finns i rummet/huset
SKRIVER
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag gör en kort skriftlig beskrivning av ett rum eller ett hus och får med det allra viktigaste, så att någon kan förstå något om hur det ser ut
Jag gör en skriftlig beskrivning av ett rum eller ett hus och får med ganska mycket av vad som finns i rummet/huset, så att någon ganska bra kan förstå hur det ser ut
Jag gör en skriftlig beskrivning av ett rum eller ett hus och får med det mesta av vad som finns i rummet/huset, så att någon lätt kan förstå hur det ser ut
KOMMENTERAR OCH JÄMFÖR
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag anger några likheter och skillnader mellan ett hem i Sverige och i andra länder, ger någon anledning till varför husen skiljer sig åt
Jag anger några likheter och skillnader mellan ett hem i Sverige och i andra länder, ger någon anledning till varför husen skiljer sig åt
Jag anger några likheter och skillnader mellan ett hem i Sverige och i andra länder, ger några olika anledningar till varför husen skiljer sig åt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: