Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i Svenska

Skapad 2012-09-25 14:35 i Tegelbruksskolan Falun
Grundskola 3 Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

När arbetsområdet är klart ska du kunna:
skapa en text där bild och ord samspelar,
läsa igenom din text och göra förbättringar
kunna skriva en enklare berättande text, faktatext och en instruktion och veta vad som som är utmärkande för de olika texttyperna,
skriva med en läslig handstil, sätta ut stor boksatv och punkt frågetecken och utropstecken.
presentera ett arbete för dina klasskamrater.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa olika texter och diskuterar både innehållet i texterna och de olika formerna av text. Vi kommer att prova på att skriva texter tillsammans och enskilt. Du kommer att få träna på att skriva såväl på dator som för hand. Du kommer att få träna på när och hur man använder frågetecken, utropstecken, punkt. Vi kommer att på olika sätt arbeta med dubbelteckning.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina olika arbeten och uppgifter som du gör,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: