Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6, lyssna och läsa

Skapad 2012-09-25 16:19 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Lyssna och läsa
Grundskola 6 Engelska
Lyssna och läsa

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. (Lgr 11, sid 30)

 

 

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

 

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

(Lgr 11 kap 1, sid 9, 10)

Det här jobbar vi med:

Läsa texter och svara på frågor. (Read all about it, Find out, Tummen upp)

Lyssna på texter och svara på frågor. (Mix & Match, Tummen upp)    

Vi tränar också på gamla nationella prov.  

Träna stavning. 

Träna grammatik. (Grammie 2)                                      

Göra egna frågor.

 

 

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna läsa en enkel text eller en enkel bok på engelska och redogöra för innehållet genom att svara på frågor och/eller skriva en recension.
Du ska kunna lyssna på enkelt talad engelska, t ex från ett TV-program eller ett radioprogram, och redogöra för innehållet genom att svara på frågor och/eller skriva en recension.
Du ska kunna agera utifrån budskap och instruktioner.

Tidsram

Läsåret.

Bedömning

Se aktuell matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: