Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken, svenska

Skapad 2012-09-28 08:21 i Söndrumsskolan Halmstad
Dramats uppkomst och uppbyggnad, tragedi, komedi, myter
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att jobba med drama; hur och när det uppstod, tragedier och komedier.

Innehåll

Under några veckor framöver kommer vi att jobba med Antiken. Vi kommer att prata om hur dramat uppstod, vilka författare som fanns bl.a.

Det här ska du utveckla

Vi kommer att utveckla förmågan att:

formulera oss genom att skriva olika slags texter; nyhet, reportage eller kanske en serie. Vi kommer att kommunicera genom pjäser och redovisningar, samt diskussioner i klassrummet. 

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Du ska visa kunskaper om

Dramats uppbyggnad, tragedier och komedier - viktiga ord och begrepp.

Du ska känna till olika antika berättelser och dess författare och kunna berätta kort om handlingen

Du ska kunna visa hur olika texter är uppbyggda, tex nyhetstext 

Det här ska du arbeta med

 • Sv 7-9
  Skriva olika slags texter, tex pjäser och nyheter
 • Sv 7-9
  Berättande texter och sakprosatexter: Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att prata gemensamt om myter och vad det är för något. Vi kommer också att läsa - och i viss mån - titta på olika berättelser från antiken, samt prata om hur de än i dag påverkar filmskapande. Vi kommer att titta på hur ett drama är uppbyggt och ge exempel på detta i olika filmer och sagor, i helklass, i grupp samt enskilt.

Arbetet består av olika delar. I grupp kommer man att få skriva en pjäs med en antik saga som grund. Denna ska visas upp för klassen. Vi kommer också att skriva olika slags texter; t.ex nyhetsreportage, ögonblicksskildring, serie etc enskilt.

Bedömning

Bedömning kommer att ske inom olika områden:
- en egenproducerad text eller serie, utifrån givna förutsättningar
- ett prov som visar att man förstår historien bakom dramat samt att man i en novell kan visa hur ett drama är uppbyggt. 
- en pjäs där man i grupp gestaltar en antik berättelse

- viktiga ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: