Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kemi för åk 4,5

Skapad 2012-10-01 14:37 i Rörö skola Öckerö
Grundskola 4 – 5 Kemi

Vi kommer att prata om hur allting är uppbyggt. Eleverna kommer att lära sig kemiska begrepp såsom atom, molekyl, grundämne och kemisk förening. Vidare kommer vi att jobba med blandningar och lösningar, syror och baser. Vi kommer även att arbeta med kemi i hemmet (vardagskemi) och miljömärkning.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:
*kunna de kemiska begreppen kemi, kemist, atomer, molekyler
*känna till skillnaden mellan grundämne och kemisk förening
*kunna genomföra enklare laborationer och skriva laborationsrapporter
*kunna de 3 aggregationsformerna (fast, flytande och gas)
*förstå skillnaden mellan blandningar och lösningar
*känna till pH och syror/baser
*känna till vanliga miljömärkningar och förstå vikten av att källsortera farligt avfall

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta: Teoretiska genomgångar varvas med laborationer och diskussioner. Vi kommer att arbeta både skriftligt och praktiskt. Vi kommer att utgå från Boken om Fysik och Kemi.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

*förklara de kemiska begreppen kemi, kemist, atomer, molekyler
*redogöra för skillnaden mellan grundämne och kemisk förening
*genomföra enklare laborationer och skriva laborationsrapporter
*förklara de 3 aggregationsformerna (fast, flytande och gas)
*redogöra för skillnaden mellan blandningar och lösningar
*förklara skillnaden mellan syror och baser
*förklara vad en miljömärkning är och redogöra för vikten av att källsortera farligt avfall

Matriser

Ke
I denna Lpp använder vi oss inte av matriser.

Nivå 1
Nivå 2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: