Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik årskurs 1-3

Skapad 2012-10-02 09:11 i Bokenäs skola Uddevalla
Övergripande planering för musikundervisningen i klass 1-3
Grundskola 1 – 3 Musik

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på syftena i kursplanen:

Genom undervisningen i musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från det centrala innehållet i kursplanerna:

Musicerande och musikskapande

Musikens verktyg

Musikens sammanhang och funktioner

Undervisning

Under lektionerna:

 • ...pratar vi om sångernas innehåll, tempo och musikstilar
 • ...lyssnar vi på olika typer av musik och diskuterar kring detta.
 • ...sjunger vi sånger på olika sätt och med olika stämningar och gör rörelser till
 • ...övar vi oss på rytmer, takter, pulser och tempo genom att spela på rytminstrument, klappa, röra oss, dansa och prata om det vi gör.
 • ...lär vi oss nya sånger på svenska och engelska

Bedömning

Bedömningen i ämnet utgår ifrån de förmågor som ska utvecklas (sjunga, spela, skapa musik, analysera och samtala om musik) och dina kunskaper om de olika momenten och begreppen i det centrala innehållet.

Bedömning

 • Hur din förmåga att musicera utvecklas
 • Dina kunskaper om de olika musikaliska moment och begrepp vi behandlat 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: