Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2012-10-02 10:24 i Hertingsskolan Falkenberg
Undervisningen kommer att syfta till eleverna utvecklar sin medvetenhet och sina kunskaper kring tekniken i vardagen.
Grundskola 3 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Undervisning

Samtala om teknik, t ex i vardagen och tiden.

Använda enkla ord och begrepp

Genomgång av praktiska exempel genom att visa film och bilder, t ex hur tekniken har utvecklats över tid.

Genomföra olika konstruktioner efter enkla ritningar.

Genomgång av enkla mekanismer som hävstänger och andra länkar som används för att uppnå en viss funktion.

Dokumentation i form av skrift, bilder och fysiska modeller.

Arbeta enskilt och i grupp.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

 Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel "den kupade handen" som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.  

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Konkretisering av mål

Få en uppfattning och en ökad förståelse vad teknik är, hur den kan påverka människan och vilken betydelse den har för vår vardag.

Utveckla kunskaper för tekniken som finns i vår vanliga vardag och hur den har förändrats över tid.

Förstå hur teknik kan göra oss "starkare".

Bedömning

Genom observation under det vanliga arbetet.

Skriftliga redovisningar och konstruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: