Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Året- årstider åk 1 Hanvikens skola

Skapad 2012-10-02 13:37 i Hanvikens skola Tyresö
I detta arbetsområde kommer eleverna att få lära sig vad som händer med växter och djur de olika årstiderna. De kommer att få studera vad som händer ute i naturen. De ska också veta varför vi har olika årstider och vilka månader som tillhör de olika årstiderna.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med vad som händer med djuren och naturen under året. Vi kommer att öva på alla månader och årstider.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

 • Kunna årstidernas namn och månaderna som ingår i dem.
 • Kunna berätta om djurs och växters anpassning till de olika årstiderna.
 • Kunna förklara varför årstiderna växlar.
 • Skriva kortare texter och dikter.

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp. Vi har genomgångar i helklass där vi läser och tittar i Årstidsboken, gör praktiska övningar, för samtal och gör dikteringar. Vi dokumenterar genom att rita och skriva i vårt årstidshäfte. Vi återberättar för varandra genom att titta på bilder/texter. Vi har uteaktiviteter där vi undersöker och observerar årstidsväxlingarna på olika sätt. Vi gör någon form av skapande uppgift till varje årstid.

3. Bedömning- elevdel

Du visar att du kan genom att muntlgt berätta.
Du kommer skriftligt att få visa vad du kan.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

5. Syfte- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

6. Centralt innehåll- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: