Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjö och hav

Skapad 2012-10-02 14:03 i Ekenäs skolan Stenungsund
Upptäcka olika vattenmiljöer i sin närmiljö. Få namn på olika vattendrag. Förstå skillnaden mellan sjö och hav. Vilka växter och djur finns i och kring sjö och hav.
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)

"Sjö och hav" Vi skall upptäcka vattenmiljöer i vår närmiljö.

Innehåll

Centalt innehåll

Undervisningen kommer att ta upp:

Skillnaden mellan sjö och havsvatten.
Några växter som lever i sjön och i havet.
Några djur som lever i sjön och i havet.
Vattnets väg från sjö till hav (kretsloppet).
Sjö och hav utifrån skönlitteratur och faktaböcker.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

 • gå ut i naturen och uppleva / undersöka havet
 • följa vattnets väg från sjö till hav (kretsloppet)
 • göra enkla experiment med vatten
 • se faktafilmer och läsa faktaböcker
 • måla, teckna, sjunga, dramatisera och leka lekar

 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Detta ska bedömas

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva, jämföra och förklara.
 • du kan beskriva och ge exempel på vad som lever och växer vid sjö och hav.
 • du kan förklara någon skillnad mellan hav och sjö.
 • du kan förklara vad kretslopp innebär

Att du kan:

Två fiskar som lever i havet.
Två fiskar som lever i sjön.
En växt som finns i havet.
En växt som finns i sjön.
Nämna två småkryp som lever vid sjön.
Nämna två andra djur än fiskar i havet
Skillnaden på hav och sjö.
Förstå vad kretslopp innebär.

 


 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: