Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och information vt-17

Skapad 2012-10-04 10:12 i Genarps skola arkiv Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varje dag kommunicerar vi på många olika sätt. Det gör vi för att sprida budskap, dela tankar och åsikter. Under detta arbetsområde kommer vi att undersöka vilka sätt vi kan kommunicera genom. Vi kommer även att prata en del om vad som är viktigt att tänka på när vi kommunicerar med andra.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Detta arbetsområde i samhällskunskap är kopplat till läroplanen enligt nedan:

Undervisningens innehåll: Vad?

Angivet i läroplanen finns nedanstående centrala innehåll:

Undervisningens innehåll: Hur?

Under en period på 2-3 veckor kommer vi att arbeta med olika medier.
Vi kommer att lyfta och undersöka:

 • vad medier är
 • dagstidningar och annan tryckt media
 • Etermedia som teve och radio
 • media via Internet
 • sociala medier ex.Facebook
 • jämföra olika källor för nyheter

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

De lägst ställda kunskapskraven för skolår sex som är tillämpliga på arbetsområdet, är de nedan angivna:

Bedömning

Formativ bedömning av uppnådda kunskaper och visade förmågor, kommer att ske genom muntliga diskussioner när vi jämför olika sorters medier.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: