Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen åk 1-2

Skapad 2012-10-04 11:47 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med detta tema periodvis under hela läsåret.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att visa, beskriva, förklara och uppleva hur och varför naturen förändras under året.

Du kommer att få lära dig några djur/ växter, näringskedjor och livscykler.

 

Mål

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få:

 • se på fakta filmer
 • gå ut i naturen och observera årstiderna ("vårt träd")
 • i grupp artbestämma och sortera några växter och djur.
 • skriva, berätta, måla och fotografera om djur/ växter.
 • samtala och diskutera
 • repetera de olika årstiderna
 • läsa/fröken berättar om växter och djur

 

Bedömning

Vad ska bedömas? 

 • årstiderna och några kännetecken för våra årstider i Sverige
 • berätta om något djurs/växts livscykel
 • namnge några djur/växter
 • jämföra några olika växter/ djur

Hur ska det bedömas?

Du får muntligt/ skriftligt enskilt/ i grupp visa att du kan årstiderna samt namnge några växter och djur. Du kommer också i sorteringsövningar få visa att du kan jämföra och dra slutsatser.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: