Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska språket

Skapad 2012-10-04 16:08 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Hur svenska språket tar sig olika uttryck beroende på de olika lektbegreppen
Grundskola 7 – 9
Vem äger svenska språket?

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Du ska förstå vilka faktorer som påverkar vårt språk.

Du ska förstå hur och varför svenska språket ständigt utvecklas.

Du ska utveckla din förmåga att aktivt arbeta med språket.

Avsnitt 3

Vi kommer att läsa olika texter gemensamt och se film/filmklipp och diskutera vilka språk vi då möter. Vi kommer att tala om idiolektbegreppet och se på de faktorer som påverkar vårt språk. Vi kommer att se på nya ord i svenska språket och diskutera kring dessa. 

Ni kommer arbeta parvis med en språkfråga. Ni kommer redovisa muntligt inför klassen som antecknar och ev. ställer frågor.

Avslutningsvis kommer ni få en skrivuppgift där ni ska resonera utifrån några språkfrågor. Era anteckningar har ni då till hjälp.

Avsnitt 4

Bedömning;

Er muntliga presentation kommer bedömas.

Er skrivuppgift kommer att bedömas.

Ni kommer att bedömas utifrån er aktivitet på lektionstid. Bedömningen grundar sig på er förmåga att resonera om och analysera olika språkfrågor. Er förmåga att anpassa ert språk till språkliga normer (grammatiken) kommer också att bedömas och er förmåga att använda grammatiska termer när ni diskuterar och beskriver språket.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: