👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckarna

Skapad 2012-10-05 13:05 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 Historia

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

Vi utgår från Gleerup Historia hi 7-9.
Du kommer att få ta del av upptäckterna av världen under 1400 -1500-talen.
Vad var syftet med dessa resor och vilka var personerna som låg bakom dem?
Vad möjliggjorde resorna?
Vilka konsekvenser har upptäckterna gjort för vår egen tid och hur avspeglas dessa i dagens samhälle?
 Du kommer att få arbeta med kartor, instuderingsmaterial samt ta del av filmer som behandlar avsnittet.
Under arbetsområdets gång kommer du att få visa dina kunskaper och förmågor med skriftliga redovisningar och prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9