Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd 4-6

Skapad 2012-10-08 13:00 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Textilslöjd:Upptäcka glädjen att få skapa något eget, antingen utifrån en given förlaga eller vidarutveckla den och skapa något nytt. Lära sig färg, form och design.

Innehåll

Mål med undervisningen:

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Dessa förmågor tränar vi genom att arbeta med:

Så här kommer vi att jobba:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden: material/garntekniker, grundläggande maskinkännedom, fritt/bundet broderi, tygtryck, vävning, applikation samt återbruk.

Inom området material/garntekniker kommer vi att jobba med flätning, snoddar, virkning och stickning. Maskinkännedom innebär att eleverna får lära sig hantera en symaskin, sy olika föremål, svårighetsgrader ökar allteftersom de lär sig. Inom området broderi får eleverna kännedom om olika material, färg och form. De lär sig olika stygn men tillfälle ges också till eget fritt skapande. Återbruk är ett ständigt återkommande arbetsområde och där arbetar eleverna med att skapa nytt av ex. gamla kläder. Det kan bli väskor av gamla jeans, lapptäcke av gamla omtyckta kläder etc.

Se information kring respektive arbetsområde om t.ex. tekniker, material...

Detta kommer vi att bedöma:

Jag kommer att bedöma din aktivitet och delaktighet på lektionerna Jag kommer att titta på ditt sätt att arbeta, hur du på ett självständigt sätt hittar lösningar på olika problem. Jag kommer att bedöma din förmåga att välja och hantera (använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande Jag kommer att bedöma din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter Jag kommer även att bedöma dina färdiga alster Jag kommer att bedöma din förmåga att skapa(känsla för färg och form) .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: