Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2012-10-09 17:10 i Elinebergsskolan Helsingborg
Tema forntid: stenålder, bronsålder och järnålder
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
Du ska under en tid framöver få arbeta med forntiden. Vi kommer att arbeta med istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern på olika sätt. Vår historia är fylld med spännande berättelser! Du hänger väl med?

Innehåll

Målet med undervisningen

Undervisningens innehåll:

Vad gör vi?

Läsa faktatexter om forntiden.

Skriva faktatexter.

Se filmer om forntiden.

Prata om vad en tidslinje är, samt göra din egen tidslinje.

Bild och form arbete.

Lyssna på högläsning av skönlitteratur som handlar om forntiden.

Besök av pedagog från Fredriksdals friluftsmuseum. 

Detta ska bedömas:

Du kan visa i kronologisk ordning de olika  tidsepokerna på forntiden ( istiden, stenåldern, bronsåldern, järnåldern).

Du ska kunna göra jämförelser hur det var på forntiden och i nutid.

Du kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.

Du ska kunna utföra olika sorters skapande som passar till de olika tidsåldrarna.

Du ska kunna skriva en enkel faktatext.

Du ska vara delaktig i samtal i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv Bl SO
En resa i forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Göra jämförelser
Du gör enkla jämförelser och ger något exempel på likheter och/eller skillnader.
Du gör jämförelser, ger exempel och förklarar delvis vad likheter och/eller skillnader beror på.
Du gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och/eller skillnader beror på.
Beskriva och förklara
Du har vissa kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta och begrepp. Du använder ett enkelt språk.
Du har kunskaper inom ämnet så att du kan till viss del förklara med hjälp av ord och uttryck knutna till forntiden. Du förklarar och ger exempel.
Du uttrycker dig tydligt kring ämnet. Du beskriver och förklarar med hjälp av relevanta ord och uttryck.
Använda tidslinje
.
Du kan ange stenåldern, bronsåldern och järnåldern, men inte i kronologisk ordning.
Du kan ange stenåldern, bronsåldern och järnåldern i rätt ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: