👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism- nästan som trolleri

Skapad 2012-10-09 22:05 i Alsike skola Knivsta
Fysik och kemi
Grundskola 4 Fysik
Magnetismens egenskaper

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Efter arbetsområdet ska du:

Utvecklat en kunskap om hur man genom enkla experiment kan studera - den i sig osynliga - magnetismens egenskaper.
Veta hur magneter kommer till användning i mer eller mindre vardagliga sammanhang.

Förankring i kursplanens syfte

Kapitlet Magnetism syftar till att eleverna ska utveckla kunskap om hur man genom enkla experiment kan studera - den i sig osynliga - magnetismens egenskaper, samt om hur magneter kommer till användning i mer eller mindre vardagliga sammanhang.

 

Hur ska jag lära mig?

Textläsning

Genomgångar av läraren

Undersökninngar, experiment och dokumentationer.

Uppgifter i arbetsboken att lösa på egen hand

Vad ska bedömas

Hur du dokumenterar dina undersökningar.

Deltagande på lektioner.
Muntligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6