Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, musik åk 3-5

Skapad 2012-10-10 15:44 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
”Musikundervisningen ska skapa förutsättningar för: Kunskap – Tilltro till den egna förmågan – Musikalisk lyhördhet – Intresse att utveckla sin egen kreativitet”
Grundskola 3 – 5 Musik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att

• utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idee´r
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella
  och historiska sammanhang

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmåga att:

 • spela, sjunga och ackompanjera i ensembleform i olika genrer, ensam och tillsammans med andra.
 • delta vid musikframträdanden.
 • imitera och improvisera rytmer och toner med röst och instrument.
 • skapa musik med utgångspunkt i musikaliska mönster och former,
  till exempel ackordsföljder och basgångar.
 • kunna använda dig av orden rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter,
  vers och refräng som är byggstenarna i all musik.
 • spela ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang
 • kunna förstå och använda dig av musiksymboler som noter och ackordsbeteckningar.
 • kunna använda dig av ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och
  samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • känna till indelningen i stråk, blås, sträng, tangent och slagverksinstrument.
 • känna till konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras
  musikaliska karaktärsdrag.
 • känna till röstens olika uttrycksmöjligheter som till exempel sång, rap och jojk.
 • lära om hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • lära om röst och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • känna till ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang

 

Bedömning

Jag kommer under läsåret att bedöma din förmåga att:

 • spela, sjunga och ackompanjera i ensembleform i olika genrer, ensam och tillsammans med andra.
 • delta vid musikframträdanden.
 • imitera och improvisera rytmer och toner med röst och instrument.
 • skapa musik med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordsföljder och basgångar.
 • kunna använda dig av orden rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som är byggstenarna i all musik
 •  kunna förstå och använda dig av musiksymboler som noter och ackordsbeteckningar
 • kunna använda dig av ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • spela ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang
 • känna till indelningen i stråk, blås, sträng, tangent och slagverksinstrument.
 • känna till konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
 • känna till röstens olika uttrycksmöjligheter som till exempel sång, rap och jojk.
 • lära om hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • lära om röst och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • känna till ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang

 

Undervisning

På musiklektionerna kommer du att

 • lära dig spela melodi- ackord- bas - rytminstrument och testa trumset.
 • sjunga sånger från förr och nu, traditionella och nyare, svenska och utländska 
  som vi sedan sätter ihop till större eller mindre framträdanden där vi alla deltar t ex vårkonsert eller Lucia.
 • prova på att imitera och improvisera fram rytmer och toner med röst eller instrument.
 • prova på att skapa enkel musik ensam eller tillsammans med andra som t ex skriva nya texter, eller skriva egna låtar till en färdig ackordsföljd.
 • lära dig typiska musik- ord, -symboler och -uttryck så att du kan förstå och använda dem när vi pratar till varandra eller beskriver musik som vi hör t ex g-klav, starkt, svagt, repris och olika not-namn.
 • lära dig spela både melodi och ackord på t ex gitarr, ukulele, bas och piano t ex Mors lilla Olle 
 • lära dig att spela olika rytminstrument som djembe, congas, klaves och även pröva på trumset.
 • lära dig om stråk, bleckblås, träblås, sträng, tangent och slagverksinstrument- hur de låter, fungerar och hur de ser ut.
 • lyssna, lära och samtala om musik från olika tidsåldrar och olika musikstilar och vad som är typiskt för dem,  t ex blues, folkmusik, reggae, äldre och nyare klassisk musik. Vad är det du hör? Beskriv vad du hör? Berätta vad du tycker. När var musiken ny?
 • lära och lyssna på röstens olika möjligheter och att vi alla har unika röster. Vi pratar om olika röstlägen, som bas, tenor, alt och sopran.  Du kommer också att lära dig hur du värmer upp din röst- precis som du värmer upp kroppen innan du har gympa.
 • lära att ta hand om din röst och dina och andras öron. Vad ska du tänka på för att skydda röst och öron? Vad kan hända om du lyssnar på för hög musik?
 • lära hur musik och ljud påverkar oss människor och när vi använder oss av denna kunskap medvetet eller omedvetet, t ex bröllopsmusik, begravningsmusik, filmmusik. Tycker vi om samma musik över allt på jordklotet?

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: