👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Ht åk 1

Skapad 2012-10-10 15:46 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
Denna lpp är förankrad i lgr 11.
Grundskola 1 Svenska
Vi ska lära oss att skriva och läsa bokstäver, ord och meningar.

Vi ska lära oss att lyssna och förstå.

Vi ska lära oss att berätta.

Innehåll

Mål att arbeta mot:


Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:


känna igen flera stora och små bokstäver
kunna koppla bokstav till ljud
läsa och förstå korta ord, ordbilder, direkt
läsa och förstå enkla meningar

skriva sitt namn med små bokstäver
skriva korta ord och enkla meningar
lyssna till olika slags berättelser

kunna berätta om något de har upplevt för gruppen

Hur arbetar vi för att nå målen:

Vi ska utveckla dina förmågor genom att:

 • laborera med alfabetet på olika sätt.
 • befästa bokstavsformer med hjälp av olika material och verktyg.
 • laborera med språkljud, t.ex. byta ut, lägga till eller ta bort bokstavsljud i början, inuti eller slutet av ord.
 • se till att eleven har tillgång till inspirerande läsning.
 • högläsning av pedagog.
 • uppmuntra eleven att välja egna texter och berätta om dem.
 • låta eleven genom olika uttrycksmedel kunna återberätta en text.
 • arbeta med bokstavsboken
 • skriva ord och meningar för hand och på Chromebook

.

Bedömning

Vi kommer under höstterminen att bedöma din förmåga att:

 • skriva stora och små bokstäver
 • läsa och förstå enkla böcker
 • känna igen alla bokstäver och ljud
 • berätta om något för gruppen
 • lyssna till olika slags berättelser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3