Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare åk 7

Skapad 2012-10-11 19:28 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 7 Svenska
...

Innehåll

Till dig som elev:

Styrdokumenten:

Matriser

Sv
Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mottagare
Kommunikativ kvalitet, syfte och begriplighet
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (t.ex. roa övertyga, informera…)
Texten är lättillgänglig och kommunicerar väl med läsaren i enlighet med textens syfte (t.ex. roa. övertyga, informera…)
Texten är mycket lättillgänglig och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (t.ex. roa, övertyga, informera…)
Innehåll
Årskursadekvat komplexitet
Innehåller i huvudsak passande uppslag. Redovisar händelser. Innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten. Röda tråden Håller sig delvis till ämnet.
Innehåller passande uppslag; de flesta uppslag utvecklas något. Förmedlar upplevelser. Innehåller exempel/detaljer med betydelse för helheten. Röda tråden Håller sig för det mesta till ämnet.
Innehåller relevanta uppslag/egna synvinklar som utvecklas. Förmedlar upplevelser och reflekterar kring dem (berättande text) Innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten. Röda tråden Håller sig till ämnet och utvecklar sina tankar kring det.
Innehåller utomordentligt väl utvecklade uppslag/egna synvinklar som utvecklats Förmedlar, tolkar och värderar upplevelser (berättande text) God balans mellan: detaljer-översikt, personligt-allmänt. Röda tråden Håller sig till ämnet och utvecklar sina tankar kring det samt inspirerar och fångar läsarens nyfikenhet.
Struktur
Disposition Styckeindelning Textbindning
Textens dispositionen fungerar delvis. Styckeindelning förekommer. Bindningar förekommer
Textens disposition är mer genomtänkt och fungerar genomgående ganska väl. Styckeindelning fungerar genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Bindningar förekommer och fungerar ganska väl.
Textens disposition är tydlig, väl genomtänkt och fungerar väl. Väl fungerande styckeindelning ofta med tydliga kärnmeningar. Meningar är bundna genom olika sorters bindningar, vilka fungerar väl.
Textens disposition är avancerad och samtidigt tydlig och mycket väl genomtänkt. Väl fungerande styckeindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Språk
Ordval Tempusbruk Meningsbyggnad Stil
Ordvalet uppfyller i huvudsak uppgiftens krav. Tempus delvis korrekt. Enkla och kort konstruerade meningar med en i huvudsak fungerande uppbyggnad. Satsradningar kan förekomma.
Ordvalet är passande. Tempus i huvudsak korrekt. Meningsbyggnad är i huvudsak korrekt. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken
Ordvalet är passande och varierat. Tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnad är varierad och i huvudsak korrekt. Satsradningar är sällsynta. Viss stilistisk anpassning efter ämne/situation
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt. Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda. God stilistisk anpassning efter ämne/situation.
Skrivregler
Skiljetecken Styckemarkering Stavning
Relativt gott bruk av skiljetecken. Vissa stavfel.
Relativt gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker.
Gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker. Ytterst få stavfel.
Korrekt bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker. Korrekt stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: